GROWERSHOUSE - UVJETI PRUŽANJA USLUGE

Uvjeti poslovanja

Nastojimo biti jedan od najpouzdanijih i najkvalitetnijih online prodavača hidroponije na tržištu. Molimo korisnike web stranice da se pridržavaju dolje navedenih Uvjeta pružanja usluga.

PREGLED

Na web stranici GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), pojmovi "mi", "nas" i "naš" odnose se na GrowersHouse. 

Pozdravljamo sve korisnike pod pretpostavkom da se pridržavaju svih Uvjeta pružanja usluge i da su najmanje punoljetni u svom zakonitom mjestu prebivališta. Posjetom našem web-mjestu i/ili kupnjom (a) suglasni ste da ćete se pridržavati ovih Uvjeta i (b) potvrđujete da ispunjavate uvjete za korištenje i/ili kupnju s GrowersHouse web-mjesta. 

Također se obratite Politika Privatnosti za informacije o načinima na koje koristimo vaše podatke. 


Sve promjene koje napravimo na stranici također će biti podložne ovim Uvjetima pružanja usluge. Uvijek ćemo objaviti najnoviju verziju Uvjeta: ova je verzija na snazi ​​od 14. veljače 2022. Kao i kod Pravila o privatnosti, općenito nećemo obavijestiti pojedince o promjenama, stoga preporučujemo da povremeno provjerite jeste li i dalje zadovoljni vašim korisničkim iskustvom. 


Pojmovi koje koristimo na stranici GrowersHouse definirani su kako slijedi:


1. DEFINICIJE

 1. “Prodavač” znači GrowersHouse na domeni www.growershouse.co.uk
 2.  "Kupac" označava pojedinačnu osobu koja posjećuje ili kupuje Robu od Prodavatelja. Ako tvrtka ili tvrtka kupi Robu od Prodavatelja, kupac se neće smatrati Kupcem kako je definirano u ovim Uvjetima pružanja usluge. 
 3. "Potrošač" spada pod navedeni opis u Zakonu o pravima potrošača iz 2015.
 4. "Roba" odnose se na artikl(e) koje Kupac kupuje od Prodavatelja.
 5. "Cjenik" opisuje cijene robe. Kataloška cijena je podložna promjeni odlukom Prodavatelja.
 6. "Uvjeti pružanja usluge" (ponekad poznat i kao “Uvjeti i odredbe” or "Pojmovi") odnose se na uvjete navedene na ovoj stranici i/ili na drugi način koje je odredio Prodavatelj. 


2. KORISNIČKI UVJETI

 1. Posjetom i/ili kupnjom GrowersHousea, korisnici razumiju Uvjete pružanja usluge i Politiku privatnosti te se slažu da će ih se u svakom trenutku pridržavati. Ne smiju biti varijacije osim ako ih prodavatelj pismeno potvrdi. 
 2. Posjetom i/ili kupnjom GrowersHousea, Korisnici pristaju na korištenje kolačića osim ako nije drugačije navedeno i dogovoreno između Prodavatelja i Korisnika. Više informacija o ovim kolačićima i kako ih onemogućiti možete pronaći u našem Politika Privatnosti
 3. Ne smijete koristiti naše proizvode u nezakonite ili neovlaštene svrhe ili u kršenju bilo kojeg zakona u vašoj nadležnosti.
 4. Vi (Kupac) morate biti punoljetni u vašoj jurisdikciji.
 5. Kupčeva je odgovornost osigurati da je sva Roba legalna za slanje u zemlju odredišta. 
 6. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve naknade, odbijanja, povrate, kašnjenja ili uništenje robe od strane carinskih tijela u zemlji odredišta. 
 7. Ovi Uvjeti usluge ne utječu na zakonska prava Kupca. 
 8. Ni u kojem slučaju GrowersHouse ili bilo koji direktori, zaposlenici, podružnice, pripravnici, dobavljači, službenici, agenti, izvođači, pružatelji usluga ili davatelji licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, kaznenu, financijsku ili posljedičnu povredu, gubitak, zahtjev, ili štete bilo koje vrste koja proizlazi iz vaše upotrebe usluge, kupnje ili upotrebe bilo kojeg sadržaja, informacija ili proizvoda koji potječu iz GrowersHouse. 
 9. Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i osloboditi GrowersHouse i sve roditelje, podružnice, podružnice, partnere, zaposlenike, službenike, izvođače, davatelje licenci, agente, pružatelje usluga, stažiste, dobavljače i povezane stranke od bilo kojeg potraživanje ili zahtjev koji proizlazi iz vašeg kršenja ovih Uvjeta usluge ili vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava treće strane. 
 10. Ovi Uvjeti pružanja usluge i svi posebni ugovori u kojima pružamo Usluge regulirat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva. 

3. ZABRANJENE UPOTREBE

 1. Uz sve Uvjete i usluge, zabranjeno vam je korištenje stranice ili njezinog sadržaja:
 1. Za bilo koju nezakonitu svrhu;
 2. Poticanje drugih na izvođenje ili sudjelovanje u bilo kakvim nezakonitim radnjama;
 3. Za kršenje bilo kojeg međunarodnog, federalnog, pokrajinskog ili državnog zakona, propisa, zakona ili politika;
 4. Za kršenje ili kršenje naših prava intelektualnog vlasništva ili prava drugih;
 5. Za uznemiravanje, zlostavljanje, ozljeđivanje ili zastrašivanje nas ili drugih;
 6. Diskriminirati nas ili druge na temelju, ali ne ograničavajući se na: spol, seksualnu orijentaciju, rasu, etničku pripadnost, vjeru, dob, nacionalnost ili invaliditet;
 7. Za prijenos ili prijenos virusa zlonamjernog sadržaja;
 8. Za ometanje ili ugrožavanje sigurnosnih značajki usluge ili drugih stranica;
 9. Spam, krađa identiteta, obmana ili pokušaj pribavljanja informacija ili novca neovlaštenim i/ili lažnim sredstvima;
 10. Za prikupljanje ili praćenje osobnih podataka drugih.

4. UVJETI PRODAVAČA

 1. Prodavatelj može odbiti prodati Robu Kupcu iz bilo kojeg razloga. To uključuje, ali nije ograničeno na slučajeve kada:
 1. Roba je rasprodana ili više nije dostupna;
 2. Kupac nije osigurao adekvatan način plaćanja;
 3. Prodavatelj ima razloga vjerovati da Kupac plaća Robu korištenjem neprikladnih sredstava (tj. sumnja na prijevaru);
 4. Pogreške u cijenama ili opisu reklamirane robe.
 1. Prodavatelj ima pravo odbiti prodaju i/ili poduzeti daljnje potrebne radnje ako smatra da je način plaćanja koji je ponudio Kupac lažan ili da ne pripada Kupcu. Ova radnja ima za cilj potvrditi ima li Kupac pravo kupnje Robe ovim načinom plaćanja. Prodavatelj zadržava pravo zadržati robu dok se ne uvjeri da je način plaćanja prihvatljiv. To može zahtijevati da Kupac pruži odgovarajući dokaz identifikacije, kao što je potvrda relevantnih sigurnosnih pitanja i/ili izrada relevantne i točne identifikacije s fotografijom. 
 2. Prodavatelj ima pravo odbiti prodaju i/ili poduzeti daljnje potrebne radnje ako smatra da je način plaćanja koji je ponudio Kupac lažan ili da ne pripada Kupcu. Ova radnja ima za cilj potvrditi ima li Kupac pravo kupnje Robe ovim načinom plaćanja. Prodavatelj zadržava pravo zadržati robu dok se ne uvjeri da je način plaćanja prihvatljiv. To može zahtijevati da Kupac pruži odgovarajući dokaz identifikacije, kao što je potvrda relevantnih sigurnosnih pitanja i/ili izrada relevantne i točne identifikacije s fotografijom. 
 3. Prodavatelj zadržava pravo ograničiti količine artikala koje Kupac traži. 
 4. Ako Prodavatelj odbije prodaju Kupcu, vratit će sav prikupljeni novac, uključujući sve troškove dostave. Međutim, Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili troškove koje je Kupac pretrpio kao posljedicu odbijanja prodaje Robe. 

5. CIJENA I PLAĆANJE

 1. Kupac mora pružiti relevantne i aktualne osobne podatke prilikom kupnje, uključujući ali ne ograničavajući se na svoje ime, adresu, broj telefona i adresu e-pošte. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve probleme s isporukom koji proizlaze iz kupčevog propusta da pruži te podatke i/ili ih ne ažurira. 
 2. Kupac mora osigurati relevantan i aktualan način plaćanja prilikom kupnje. Način plaćanja mora pripadati Kupcu. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve probleme koji nastanu kao posljedica neadekvatnih, netočnih, nepotpunih ili zastarjelih podataka od Kupca. 
 3. Kupac mora izvršiti punu uplatu odgovarajućim načinom prije otpreme Robe.
 4. Ako Kupac koristi međunarodni bankovni račun za plaćanje Robe, Kupac je odgovoran za sve troškove koje nametne banka. 
 5. Cijena Robe je ona koja je oglašena i/ili dogovorena u trenutku kupnje. Cijena uključuje PDV i ne uključuje troškove dostave i carine. 
 6. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku. Ako se cijena Robe promijeni između Kupčeve narudžbe i otpreme, Prodavatelj će kontaktirati Kupca i obavijestiti ga o takvim promjenama. Kupac tada ima izbor nastaviti s transakcijom ili je odbiti. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili troškove nastale time. 
 7. Prodavatelj zadržava pravo prestanka isporuke robe u bilo kojem trenutku. Ako se to dogodi nakon dogovora o kupnji između Kupca i Prodavatelja, Prodavatelj će kontaktirati Kupca kako bi ih obavijestio i povratio (a) trošak Robe i (b) troškove isporuke koje je Kupac platio. 
 8. Ako se cijena Robe promijeni nakon slanja Kupcu, Kupac NIJE odgovoran za plaćanje bilo kakvog povećanja NITI je odgovoran za bilo kakvu naknadu u slučaju smanjenja cijene.
 9. Posebne ponude, rasprodaje i promocije ovise o dostupnosti i vrijede samo tijekom perioda(a) kako je oglašeno.

6. DOSTAVA

 1. Do isporuke robe dolazi tek nakon što se kupnja dogovori između Kupca i Prodavatelja i Kupac u cijelosti plati odgovarajućim načinom plaćanja. 
 2. Do isporuke robe doći će samo nakon što je navedena legitimna adresa za dostavu i Prodavatelj potvrdi da je moguće isporučiti robu na ovo odredište. 
 3. Sva roba bit će isporučena unutar 28 dana od kupnje gdje god je to moguće. 
 4. Kupac je odgovoran za preuzimanje Robe. Ako propuste isporuku, oni su odgovorni za poduzimanje odgovarajuće radnje koju je odabrao dostavljač za preuzimanje Robe. U većini slučajeva, dostavljač će napraviti jedan ili dva daljnja pokušaja dostave i/ili pokušati kontaktirati Kupca. Nakon toga, Roba će biti vraćena Prodavatelju. Ako Kupac želi primiti Robu u ovom trenutku, morat će platiti daljnju naknadu za dostavu prije ponovne isporuke. Kupac također može odlučiti poništiti narudžbu i primiti povrat novca u iznosu cijene Robe (isključujući troškove dostave). 
 5. Vlasništvo i rizik (tj. vlasništvo i odgovornost) prijeći će na Kupca nakon isporuke Robe. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve gubitke, krađe, oštećenja ili troškove nastale nakon isporuke. To može uključivati: neuspjeh Kupca da preuzme Robu; gubitak ili krađa Robe nakon isporuke; ili nepredočenje potrebne identifikacije ako to zatraži dostavljač. GrowersHouse savjetuje da Kupac primi dostavu osobno kad god je to moguće. 
 6. Veliki i/ili višestruki predmeti mogu stići na paleti. Prodavatelj će uložiti razumne napore da o tome obavijesti Kupca prije isporuke. 
 7. Prodavatelj će nastojati isporučiti Robu na dogovoreni ili predviđeni datum kad god je to moguće. Međutim, oni nisu odgovorni za bilo kakve troškove ili gubitke koje pretrpi Kupac ili bilo koja treća strana kao rezultat zakašnjele/neuspjele isporuke. 
 8. U slučaju da Prodavatelj ne uspije (ili neće uspjeti) isporučiti Robu u roku od 28 dana navedenih u klauzuli 5.III, Prodavatelj će obavijestiti Kupca. Kupac će tada imati izbor (a) poništiti narudžbu i dobiti puni povrat ili (b) dogovoriti kasniji datum isporuke s Prodavateljem.
 9. U rijetkim slučajevima kada se trošak dostave razlikuje od onog dogovorenog prilikom kupnje, Prodavatelj će kontaktirati Kupca i obavijestiti ga o tome. Kupac će biti odgovoran za sve dodatne troškove dostave. Imajte to na umu, posebno ako se vaša roba isporučuje izvan kopnenog dijela Ujedinjenog Kraljevstva. 
 10. Ako Roba stigne vidljivo oštećena ili nedostaje dio narudžbe, primatelj Robe mora potpisati isporuku uz dodatnu napomenu: „primljeno oštećeno“. Ako Primatelj (osoba koja prihvaća i potpisuje Robu pri isporuci) propusti primijetiti da je Roba "primljena oštećena", Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke ili troškove koji se odnose na nezadovoljavajuću dostavu Robe. 

7. NAŠI PROIZVODI

 1. Ulažemo sve napore kako bismo osigurali jasne informacije i specifikacije o našim proizvodima. Ne možemo jamčiti da će boje prikazane na monitoru vašeg računala ili uređaju za gledanje biti točne.
 2. Povremeno možemo objaviti informacije koje sadrže netočnosti, tiskarske pogreške, propuste. Informacije također mogu postati zastarjele. Nismo obavezni ispravljati, ažurirati ili pojasniti ove netočnosti osim ako to zahtijeva zakon. Međutim, zadržavamo pravo ispraviti sve pogreške i ažurirati informacije prema potrebi. 
 3. Bilo kakve dvosmislenosti u tumačenju bilo koje informacije ili Uvjeta pružanja usluge neće se tumačiti protiv osobe koja je izradila. 

8. TREĆE LICE

 1. Ponekad možemo ponuditi poveznice na web stranice, proizvode, usluge ili informacije trećih strana. Dajemo sve od sebe da koristimo izvore koji su točni i informativni; no sve veze ili spomeni ni na koji način ne predstavljaju preporuku trećih strana ili pruženih informacija. Nismo odgovorni ni za jednu web stranicu, proizvod, uslugu ili informaciju niti za bilo kakve gubitke, troškove, štete ili dezinformacije nastale kao rezultat toga. Pažljivo pregledajte treće strane prije nego što se uključite u bilo kakve transakcije ili slijedite savjete. Pritužbe, pitanja i zahtjevi koji se odnose na bilo koju treću stranu(e) trebaju biti usmjereni dotičnoj trećoj strani(ama).